ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินแก่ นายมาณิน ธนสีลังกูร


 

คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินแก่ นายมาณิน ธนสีลังกูร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการออกแบบภายใน ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทออกแบบภายใน (Interior Design Category) ผลงาน "Think" จากการประกวดโครงการออกแบบมหาวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปี 2556 "Nippon Paint Young Designer Awards 2013" โดยรับทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท และเดินทางไปศึกษาดูงานเทคนิคการออกแบบจากดีไซน์เนอร์จากแบรนด์มูจิ ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย บริษัทนิปปอนเพนต์ เคดโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

 
  url: http://www.decorate.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook