ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คู่มือปฏิบัติงาน งานคลัง กองงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร


  งานคลัง กองงานวิทยาเขตได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน งานคลัง กองงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (เล่มที่6) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งไปที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เพื่อเผยแพร่ จึงขอเชิญผู้สนใจไปหาอ่านหนังสือคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าวได้ที่ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook