ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับนายเดชณรงค์ คงเย็น


  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ ในโอกาสได้รับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ สาขาทัศนศิลป์ ปีที่ 46 จากผลงานศิลปะนิพนธ์ "เครื่องประดับไทยร่วมสมัย ว่าด้วยเรื่องความงามอันปราศจากพื้นที่ว่าง" และเข้าเฝ้านำเครื่องประดับถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พิพิธภัณฑ์ตำหนักปลายเนิน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

 
  url: http://www.decorate.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook