ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ขอเชิญชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ศิลปะเสียงและการออกแบบ"


 
ระหว่างวันที่ 5 - 28 มิถุนายน 2557 10:00 – 18:00 น.

(เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ณ PSG Arts Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 - 19.30 น.

(สอบข้อมูลเพิ่มเติม : คุณพัชมน 087-810-3388, phatchamon.s@gmail.com)

ที่มาของนิทรรศการ

มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดหลักสูตรใหม่.."ศิลปะเสียงและการออกแบบ" ที่แรกในประเทศไทย เป็นหลักสูตรสหวิทยาการระดับปริญญาโทระหว่างดนตรี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และทัศนศิลป์ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและการแสดงดนตรีสดจากคณาจารย์ผู้สอน (ได้ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00-19.30 น.)

You are warmly invited to an exhibition

"Acoustic Art and Design"

between 5 and 28 June 2014

(Closed on Sunday and Public Holiday)

At PSG Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok.

"Acoustic Art and Design" is a master degree curriculum that promotes an multidisciplinary approach to sound appreciation. It aims at equipping students with necessary skills and theories in four academic fields including music, engineering, architecture, and art, in order for them to pursue their career in the 21st century society. Please feel free to attend a talk and music performance by lecturers on Saturday 21 June 2014 between 15.00 and 19.30.

For more information : Khun Phatchamon 087-810-3388, phatchamon.s@gmail.com

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook