ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


“พิมพ์จากป่าสงวน” แรงบันดาลใจจากผืนป่าสู่การสร้างสรรค์งาน


 

รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง อาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ศิลปินผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ จากการค้นคว้าศึกษาหาความรู้จากห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ของบิดา “สงวน กุญแจทอง” ที่ทุ่มเทปลูกผืนป่าแห่งนี้เป็นเวลากว่า 58 ปี เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินท่านนี้ค้นคิดภาพพิมพ์สีจากธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า organic print ที่สอดคล้องกับวิถีแห่งธรรมชาติ นับตั้งแต่แนวความคิดไปจนถึงกระบวนการสร้างสรรค์ที่ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งสองสิ่งนี้ผสมผสานกันอย่างลงตัวด้วยรูปแบบศิลปะนามธรรม สัมผัสกับตัวตนของศิลปินที่มีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติได้ใน นิทรรศการ “พิมพ์จากป่าสงวน” จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2557 ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“พิมพ์จากป่าสงวน” เป็นการจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์จำนวนกว่าร้อยชิ้นโดยใช้สีที่สกัดจากธรรมชาติ เพื่อเป็นสื่อสัญลักษณ์แทนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับมิติแห่งความงดงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นผืนดิน ต้นไม้ ใบหญ้า ชีวิต การมีอยู่ การสูญเสีย ความหลากหลายของระบบนิเวศ ตลอดจนสีสันที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลทุกขณะเวลา และความอิ่มเอิบระหว่างมิติแห่งความรัก ความสุข และความผูกพันระหว่างบิดาที่จากไปที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับผืนป่าแห่งนี้ให้กับศิลปินผู้นี้ได้ค้นคว้าแสวงหามิติทางความคิดและนำมาสู่การสร้างสรรค์งานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

นิทรรศการ “พิมพ์จากป่าสงวน” เป็นหนึ่งในโครงการสร้างสรรค์วิชาการ สาขาทัศนศิลป์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.15 น. ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการเริ่มจัดแสดงในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ซึ่งในวันดังกล่าว มีการจัด Organic Print Workshop เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ด้วยสีจากธรรมชาติโดยใช้เทคนิคที่ศิลปินพัฒนาขึ้นมา และจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2557

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook