ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


้นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31


 

ผลงานประติมากรรม “สลาย” โดยนายวีรยุทธ ศรีเที่ยง นักศึกษาสาขาประติมากรรม คณะวิจิตร ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม เหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี” พร้อมเงินรางวัล 70 ,000 บาท จากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลป์นรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสนับสนุนจากองค์กรเอกชน กําหนดจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของ ศิลป์นรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 1 – 20 สิงหาคม 2557 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน กรุงเทพฯ ในปีนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 209 คน จากผลงานศิลปกรรม 295 ชิ้น คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินดําเนินการคัดเลือกและตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด ปรากฏว่ามีผลงานที่ได้รับ รางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น 117 ชิ้น แบ่งเป็นผลงานทีได้รับรางวัล จํานวน 15 ชิ้น และผลงานที่ได้รับ การคัดเลือกเข้าร่วมแสดง จํานวน 102 ชิ้น มีศิลป์นที่ได้รับรางวัลดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook