ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ขอเชิญผู้สนใจ ชมนิทรรศการ “SO FAR SO GOOD 2” โดย นักศึกษาภาควิชาประติมากรรม


 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญผู้สนใจ ชมนิทรรศการ “SO FAR SO GOOD 2”
โดย นักศึกษาภาควิชาประติมากรรม
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดแสดง ณ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2557

กำหนดพิธีเปิดนิทรรศการ
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00 น.
ได้รับเกียรติจาก
ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
ประธานในพิธี

หอศิลปวัฒนธรรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เปิดทำการ จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 21.00 น. (หยุดวันจันทร์)

“SO FAR SO GOOD 2”
By students [Sculpture Department] The Faculty of Painting
Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University

The exhibition will be held during 22nd July to 3rd August, 2014
On 4th fl., Bangkok Art and Culture Centre

Opening Ceremony to be presided by
Research Professor Nonthivathn Chandhanaphalin

Bangkok Art and Culture Centre
Open: Tuesday – Sunday [10.00 a.m. – 9.00 p.m.]
Close: Monday

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook