ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


คณะมัณฑนศิลป์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประยุกตศิลป์ร่วมสมัย ภูมิปัญญาไทยสู่อาเชียน "เสน่ห์ไทย ช่าง เป็นไปได้ "


  ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประยุกตศิลป์ร่วมสมัย ภูมิปัญญาไทยสู่อาเชียน "เสน่ห์ไทย ช่าง เป็นไปได้ " สัมมนา วันทืี่ 27-29 มิถุนายน 2557 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 3 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม จัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2557 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 034-275030 และ 02-2239447  
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook