ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


มศก. จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “ร้านค้าเคลื่อนที่ วิถีไทยผสานงานออกแบบ สู่การตลาดจรยุทธ”


 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระปรีชาญาณด้านการพาณิชย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หัวเรื่อง “ร้านค้าเคลื่อนที่ วิถีไทยผสานงานออกแบบ การตลาดจรยุทธ” ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การออกแบบตกแต่งร้านค้าเคลื่อนที่ แนวคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาของการออกแบบร้านค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ในธุรกิจการค้า แนวความคิดสร้างสรรค์และเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบความสำเร็จและก้าวสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

- นิทรรศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
- นิทรรศการร้านค้าต้นแบบเคลื่อนที่ จัดแสดงรถต้นแบบร้านค้าเคลื่อนที่ตามวิถีไทย
- นิทรรศการผลงานการออกแบบร้านค้าต้นแบบของนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
- การสัมมนาวิชาการหัวข้อ “ร้านค้าเคลื่อนที่ วิถีไทยผสานงานออกแบบ สู่การตลาดจรยุทธ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการออกแบบร้านค้า ด้านการส่งเสริมการขาย ซึ่งจะก่อให้เกิดนวัตกรรมและแรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าและผู้สนใจทั่วไป
- การนวดสปาวิถีไทย การจำหน่ายของที่ระลึก และอาหาร-ขนมไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๓๘ ๐ ๒๘๔๙ ๗๕๖๔ E-mail: su-pr@su.ac.th Facebook.com/SilpakornPublicRelations

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook