ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


มศก. จัดประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี


 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะดุริยางคศาสตร์ จัดการประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 71 ปี ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี รวมกลุ่มกันเป็นวงดนตรี สมาชิกวงประมาณ 4 – 7 คน (รวมนักร้อง) ส่งผลงานเพลงเข้าร่วมประกวดในรอบคัดเลือก จำนวน 2 เพลง ได้แก่ เพลง Cover จำนวน 1 เพลง และเพลงที่ผู้ประกวดแต่งขึ้น หรือเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ จำนวน 1 เพลง ในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ หรือ You Tube Link ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 กันยายน 2557 ทาง e-mail : syma6syma6@gmail.com เท่านั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินจะดำเนินการคัดเลือกวงดนตรีที่ผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือกก่อน หลังจากนั้น จึงเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ประกอบด้วยรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล : ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล : ทุนการศึกษา 7,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล : ทุนการศึกษา รางวัลละ 3,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลพิเศษ สำหรับนักดนตรีที่มีความสามารถยอดเยี่ยมและมีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะดุริยางคศาสตร์จะมอบทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี

ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนในการสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.music.su.ac.th หรือที่ Facebook : Silpakorn Youth Music Award # 6 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ อาจารย์ณัฐวุฒิ เตียนกรังพล โทร. 0 8131 55709, Line ID shortbassoon , e-mail : syma6syma6@gmail.com หรือที่ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0 2424 5623 และ 0 2424 5602

 
  url: http://www.music.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook