ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง High Performance Liquid Chromatograph ที่มีอุปกรณ์ตรวจวัดสารชนิดการเรืองแสง (Fluorescence Detector)จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 และงานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.eng.su.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 0 3421 9369 ทุกวันในวันและเวลาราชการ และกำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชว้งสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook