ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ


  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จำกัด จัดสรรทุนสาธารณ ประโยชน์ ประจำปี 2557 จำนวน 450,000 บาท และคงเหลือปี 2556 จำนวน 61,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับอนุบาล - ระดับปริญญาตรี

ผู้ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าวให้ยื่นความจำนงได้ที่ กรรมการผู้แทนหน่วยงาน หรือที่ทำการสหกรณ์ฯ ในวันและเวลา ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.co-op.su.ac.th

 
  url: http://www.co-op.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook