ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


การเปิดให้บริการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์


  กำหนดการ เปิดให้บริการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดบริการเวลา 8.30 น. - 16.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดบริการเวลา 10.00 น. – 19.00 น. และปิด ให้บริการในวันที่ 3 , 10 , 11 (วันหยุดเพิ่มตามคำสั่ง คสช.) , 12 (วันแม่แห่งชาติ) และวันที่ 17 สิงหาคม 2557 โดยวันที่ 24 สิงหาคม 2557 เปิดบริการตั้งแต่ 10.00 - 19.00 น.  
  url: http://www.lib.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook