ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014


  ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ จิตรกรรม สื่อผสม และประติมากรรม โดยคณาจารย์ นักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร คณาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนศิลปินอิสระ จำนวน 79 ท่าน เป็นผลงานสร้างสรรค์ในโครงการศึกษาประวัติศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อกาสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร ณ ประเทศกัมพูชา

ผลงานที่นำมาจัดแสดงนี้ ศิลปินทุกท่านได้สร้างสรรค์จากการไปศึกษาและสัมผัสกับความงดงามของศิลปะขอม จำนวน 224 ภาพ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ ในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์กรุงไทย อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช นิทรรศการจัดระหว่างวันที่ 9 - 30 กันยายน 2557 ณ หอศิลป์กรุงไทย

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook