ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


งานวันศิลป์ พีระศรี 122 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี


 

มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ขึ้นเป็นประจำทุกปี และในวันที่ 15 กันยายน 2557 เป็นวันครบรอบ 122 ปี วันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมศิลปากร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานวันศิลป์ พีระศรี “122 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” โดยฯพณฯ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

การจัดงานประกอบด้วยการตักบาตร การวางช่อดอกไม้ การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 19 ประจำปี 2557 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปีพุทธศักราช 2547 ปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมของประเทศไทย การเสวนาพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว “รฦกอดีต ศิลปาจารย์” การฉายภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 2 หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” เรื่อง “นาย” และพิธีรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

นอกจากนี้แล้ว ยังจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปะสู่ชุมชนโดยรถศิลปะเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วย ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร “มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์”

นอกจากนี้ยังมีการจัดการแสดงนิทรรศการศิลปะของคณะวิชาและหอศิลป์ ประกอบด้วย

- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

นิทรรศการ “เส้นทางสายอาเซียน”
ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2557
ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นิทรรศการสถาปัตย์ปริวรรต ครั้งที่ 16
ระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2557
ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- คณะมัณฑนศิลป์

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปี 2557 หัวข้อ “เครือข่ายการออกแบบแห่งอาเซียน Design Network Asian”
ระหว่างวันที่ 15 – 27 กันยายน 2557 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์

- หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหกรรมศิลปะร่วมสมัย เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2557
นิทรรศการ “ลูกศิษย์คิดถึงอาจารย์” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2557
ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook