ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดทุนสมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม


  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จำกัด กำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ โดยสมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรม ในขณะที่ยังเป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์นี้ มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 5 ปี ได้รับเงิน จำนวน 6,000 บาท
- เป็นสมาชิกสหกรณ์เกิน 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี ได้รับเงิน จำนวน 7,000 บาท
- เป็นสมาชิกสหกรณ์เกิน 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้รับเงิน จำนวน 8,000 บาท
- เป็นสมาชิกสหกรณ์เกิน 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี ได้รับเงิน จำนวน 9,000 บาท
- เป็นสมาชิกสหกรณ์เกิน 30 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน จำนวน 10,000 บาท
 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook