ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ


  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัดสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการ จำนวน 49 ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคาถึงวันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น6 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน หรือที่งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ที่ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น6 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน หรือที่งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทร.034 245312 ระหว่างวันที่ 9– 22 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.extension.su.ac.th หรือสอบถาม โทร. 034245312 เวลาราชการ

 
  url: http://www.sc.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook