ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


ประกาศ...ศูนย์คอมพิวเตอร์ ไม่มีนโยบาย ถาม Password


  เนื่องจากพบว่าได้มี email ส่งถึงสมาชิก ว่าจะดำเนินการปรับปรุงระบบหรือจะดำเนินการบางอย่าง จำเป็นต้องให้สมาชิกส่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น username, password, หรือ วัน/เดือน/ปีเกิด

ทางฝ่ายบริหารจัดการเครือข่าย ขอเรียนสมาชิกว่า "ศูนย์คอมพิวเตอร์ ไม่มีนโยบาย ถามข้อมูลส่วนบุคคลทาง email โดยเด็ดขาด" ดังนั้นหากพบ email สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล อย่าได้สนใจ และควรลบ email นั้นออกไป

ถ้าหากสมาชิกท่านใด ได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล ไปแล้ว ขอให้รีบเปลี่ยน Password ใหม่ทันที ที่ http://netserv.su.ac.th

 
  url: http://netserv.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook