ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด


  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้ราชการใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ดังนี้ เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หรืองานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.extension.su.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 0 3424 5312, 0 2849 7532 ในวันและเวลาราชการ และกำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หรืองานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
  url: http://www.extension.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook