ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอเชิญชม นิทรรศการ "มนุษย์ มนุษย์"


 

PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญชมนิทรรศการ
“มนุษย์ มนุษย์”
โดย ศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข (ศิลปินแห่งชาติ)

จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2557
เวลา 10:00 - 18:00 น. เว้นวันอาทิตย์ และวัดหยุดนักขัตฤกษ์
ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

*กำหนดการพิธีเปิด จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ*

. . . . . . . . . .

“Humans Humans”
Art Exhibition By Professor Khemrat Kongsuk
(National Artist, 2012 : Sculpture)

The exhibition will be held during
25th October – 12th November 2014
Time : 10 am. – 6 pm.

Close : Sunday and public holiday.
At PSG Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.

* For the opening day of the exhibition , we will inform you later. We apologize for the inconvenienc.

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook