ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดคลื่นแสง ชนิดไดโอดอาร์เรย์ จำนวน 1 ชุด


  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้ราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ดังนี้

เครื่องวัดคลื่นแสง ชนิดไดโอดอาร์เรย์ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร สอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หรืองานบริหารการเงินและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pharm.su.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 0 3425 5800, 089-919-2009 0 2849 7532 ในวันและเวลาราชการ และกำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ หรืองานการเงินและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook