ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง (ห้องบรรยาย จำนวน 3 ห้อง)


  มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้ราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ดังนี้

เครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง (ห้องบรรยาย จำนวน 3 ห้อง) เพื่อใช้ในราชการของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 0 2221 7777 ในวันและเวลาราชการ และกำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00–16.00 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ณ สำนักงานเลขานุการคณะโบราณคดี ชั้น 2

 
  url: http://www.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook