ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


พิธีมอบทุนการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2557


  คณะมัณฑนศิลป์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เรียนเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 304 หอประชุมวังท่าพระ กรุงเทพฯ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ เป็นประธานในการให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนพร้อมด้วยคุณวิภา จิรวินิจนันท์ ผู้อุปการะทุนการศึกษา กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน คณะมัณฑนศิลป์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเป็นการยกย่องนักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนดี พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จการศึกษา

 
  url: http://www.decorate.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook