ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


นิทรรศการ “วาดเพลงกล่อมไทย” รากแห่งวัฒนธรรมไทย กล่อมใจสู่สากล


  คณะมัณฑนศิลป์ร่วมกับคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ “วาดเพลงกล่อมไทย” รากแห่งวัฒนธรรมไทย กล่อมใจสู่สากล ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (โถงชั้นล่าง) โดยนายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ นิทรรศการดังกล่าวเป็นการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ประเภทภาพประกอบ เพลง แอนิเมชั่น แอพพลิเคชั่น และหนังสือภาพสำหรับเด็ก เพื่อสร้างสรรค์ภาพประกอบและเพลงจากบทกล่อมเด็กดั้งเดิมผ่าสื่อร่วมสมัย ให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจง่าย ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์เพลงกล่อมเด็กที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติและเป็นการส่งเสริมความรักและเป็นสื่อในการส่งเสริมความรัก ความผูกผันและความอบอุ่นในครอบครัว นิทรรศการจัดให้ผู้สนใจเข้าชมระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00-19.00 น. เว้นวันจันทร์ ณ ห้องแสดงนิทรรศการชั้นลอย หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 
  url: http://www.decorate.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook