ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวดโฆษณาสั้น ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ "การประกันภัยรถภาคบังคับ"


  คณะมัณฑนศิลป์ ขอแสดงความยินดีกับนายรัชตะ กล้าการขาย นักศึกษาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโฆษณาสั้น ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ "การประกันภัยรถภาคบังคับ" (โดยมีอาจารย์ธนาทร เจียรกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) และเข้ารับโล่รางวัลของ ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยรับมอบจากหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปก.) 
  url: http://www.decorate.su.ac.th  


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook