ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota
                    มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาขึ้น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ในปี พ.ศ. 2542 บนพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2544 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2544

     

                    ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ประกอบด้วยอาคารใหญ่ที่เป็นอาคารหลัก 1 หลัง และอาคารรองอีก 5 หลัง

                    อาคารหลักเป็นอาคารสองชั้น ชั้นบนเป็นห้องประชุมใหญ่ ขนาดจุ 1 , 300 – 1 , 500 คน พื้นห้องปาร์เก้ไม้สัก เพดานแปดเหลี่ยมรูปรีซ้อนกันเป็นชั้นๆ ผนังและประตูกรอบไม้สักกรุด้วยผ้า ทั้งผนังและเพดานเป็นวัสดุดูดซับเสียง ชั้นล่างใต้ห้องประชุม มีห้องแสดงผลงานศิลปะและนิทรรศการหมุนเวียน พื้นที่ 1 , 200 ตารางเมตร

                    อาคารรองมีสองส่วน คือ เรือนไม้จำนวน 4 หลัง สร้างจากแบบเรือนพักข้าราชบริพารในรัชกาลที่ 6 ที่พระราชวังสนามจันทร์ จัดไว้เป็นพื้นที่แสดงผลงานวัฒนธรรม และพื้นที่แสดงงานรวม 1 , 000 ตารางเมตร และเรือนรับรอง 1 หลัง เป็นอาคารชั้นเดียว พื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร ใช้เป็นส่วนต้อนรับและบริการผู้เยี่ยมชม จำหน่ายหนังสือ ของที่ระลึก และอาหารว่าง

     

                    ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเอนกประสงค์ที่รวบรวมภูมิปัญญา ด้านศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันตกไว้ ณ ที่เดียวกัน โดยจะมีทั้งส่วนของนิทรรศการประจำเพื่อให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของไทย นิทรรศการหมุนเวียน การจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ทางด้านศิลปะ และการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคตะวันตก โดยมีภูมิทัศน์ต่อเนื่องกับเขตโบราณสถานของพระราชวังสนามจันทร์

 

 
     webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook