ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota
                   มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตัวอย่างที่จัดตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นสถานปฏิบัติการของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาโบราณคดี มานุษยวิทยา พิพิธภัณฑสถานวิทยาและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องศิลปะวัตถุที่นำมาจัดแสดงเป็นของที่มีคุณค่าทางโบราณคดี มานุษยวิทยา และภูมิปัญญาชาวบ้านสถานที่ติดต่อ

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


URL :


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook