ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota
                   สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก  เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้รวบรวมผลงานด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น ทั้งที่เป็นมรดกและผลงานร่วมสมัย โดยจัดแสดงในรูปเป็นพิพิธภัณฑ์ถาวรและนิทรรศการ หมุนเวียน
                   สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก ตั้งอยู่ที่เรือนทับเจริญ เดิมเป็นที่พักของพลเอกเจ้าพระยารามราฆพ(ม.ล.เฟื้อ  พึ่งบุญ) อธิบดีกรมมหาดเล็ก  ตัวอาคารเป็นเรือนไม้สักโบราณ ใต้ถุนสูง ชั้นบนจัดเป็นห้องแสดงผลงานอาจารย์พิน  อินฟ้าแสง ศิลปินพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี ห้องแสดงหุ่นกระบอกคุณยายสาหร่าย ช่วยสมบูรณ์ห้องแสดงเครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณ ถ้วยชามเบญจรงค์ กังไส  ห้องจัดแสดงประวัติของชาวโซ่งและกะเหรี่ยงรวมทั้งแสดงการแต่งกาย หัตถกรรมพื้นบ้าน ผ้าทอที่มีลายต่างๆจำนวนมาก  ห้องจัดแสดงตุ๊กตาชาววัง และเครื่องจักสานเป็นต้น
                  บริเวณใต้ถุนเรือนจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร และวิถีชีวิตของคนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นไถ คราด ระนาดฟาดข้าว ถังฟาดข้าว ลำแพนกั้นข้าว สีฟัด ระหัดวิดน้ำ กังหันลมเครื่องมือดักปลาชนิดต่างๆ เป็นต้น

เปิดให้เข้าชมฟรี
                  - วันจันทร์ – วันศุกร์
                  - ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.
                  - เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์

 
webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook