ภาพสินค้า ชื่อ-รายละเอียด ของสินค้า ราคา สถานที่ติดต่อ
  กระเป๋า

กระเป๋าผ้าดิบ หูหิ้ว พิมพ์
80 งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  กระเป๋า

ซองใส่มือถือ (ผ้ายืด)
60 งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170