ข่าวมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
การบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ฟังวิทยุ-ดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ต
เว็บที่น่าสนใจในและนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
ค้นหาข้อมูลอ้างอิง
Stamp
SUApp
SUREG
sumail
Microsoft campus Agreement
Antivirus
quota


       วังท่าพระ มีสนามกีฬาไว้บริการ ได้แก่ สนามบาสเกตบอล สนามเปตอง สนามยูโด โต๊ะเทเบิลเทนนิส สนามแบตมินตัน ห้องบริการร่างกาย และจัดให้มีห้องศูนย์กีฬาสำหรับบริการด้านวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้สำหรับนักศึกษา และบุคลากร เพื่อการฝึกซ้อมและการแข่งขัน นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากรในด้านกีฬาและนันทนาการ ในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีนามกีฬาไว้บริการ ได้แก่ สนามฟุตบอล ได้แก่ สนามฟุตบอล 2 สนาม สระว่ายน้ำ โรงฝึกพลศึกษา สนามเทนนิส สนามตะกร้อ สนามบาสเกตบอกกลางแจ้ง สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง สนามแบตมินตัน โต๊ะเทเบิลเทนนิส สนามยูโด สนามยิงปืน ลู่วิ่ง และจัดให้มีบริการการจัดโครงการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อบริการนักศึกษาและบุคลากร โครงการสอนว่ายน้ำ เพื่อบริการสมาชิกสระว่ายน้ำ สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในด้านกีฬา และนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


webmaster@su.ac.th

Ministry of Culture Thailand
thaiwest
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
Silpakorn facebook